MojePomorzany

strona dzielnicy Szczecina

Tag: przetarg

Tramwaje w Szczecinie

Spółka Tramwaje Szczecińskie czeka do 25 lutego na oferty do postępowania na przebudowę torowisk na ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Zakres głównych robót obejmie układ torowy, sieć trakcyjną, układ drogowy, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, infrastrukturę podziemną oraz wykonanie zagospodarowania terenu elementami małej architektury. „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, […]