MojePomorzany

strona dzielnicy Szczecina

Tag: boisko

Boisko na Pomorzanach

Dziś w wielkiej tajemnicy otwarto nowe boisko przy ul. Budziszyńskiej. Dzięki inwestycji teren w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 został zagospodarowany i oświetlony. Powstały alejki spacerowe, nasadzenia zieleni oraz ławki i kosze na śmieci. Zamontowane zostały także stoły do gry w szachy i w ping-ponga. Inwestycja została zrealizowana ze środków Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji […]

Boisko do koszykówki, siłownia pod chmurką i plac zabaw powstaną na szczecińskich Pomorzanach. Zadanie zrealizuje firma KS Usługi Budowlane Szymon Koza z Gryfina. Ponadto zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zagospodarowanie terenu przy ul. Budziszyńskiej (w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 5) poprzez wykonanie chodników, trawników, nasadzenia zieleni oraz elementów małej architektury – koszy na śmieci i ławek. […]