MojePomorzany

strona dzielnicy Szczecina

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnia mieszkaniowa Kolejarzul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin,
tel. 91 44 10 810,
email: spoldzielnia@smkolejarz.szczecin.pl
WWW: smkolejarz.szczecin.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zdrowie”ul. Orawska 23/1
70-131 Szczecin
tel. (91) 482 31 81
e-mail: sekretariat@szdrowie.pl
WWW: szdrowie.pl
MSM Pomorskaul. Milczańska 6b/3,
70-117 Szczecin
Telefon: 91 483 67 83