MojePomorzany

strona dzielnicy Szczecina

Kategoria: Spółdzielnie mieszkaniowe

Wszystkie informacje zamieszczane przez nasze spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczecińskie spółdzielnie mieszkaniowe w tym SM. Kolejarz instalują na dachach domów zasilane słońcem panele słoneczne.  Trzy z nich dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska podłączone zostaną do instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Lokatorzy na Pomorzanach informują, że na osiedlach pojawiają się osoby zbierające zaliczki  na montaż czujników gazu. Osoby te najczęściej posługują się fałszywymi upoważnieniami od spółdzielni. Jak informuje Zarząd SM “Kolejarz”, spółdzielnia nie wyraziła zgody na tego typu akcje.W imieniu spółdzielni prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy zawieraniu tego typu umów, a w razie wątpliwości o kontakt ze spółdzielnią.