Straż Miejska

Numer alarmowy Straży Miejskiej
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM
986


Fax dla osób głuchoniemych
+48 91 44 27 629

Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin
Przyjmowanie osób zainteresowanych w Sekretariacie Straży Miejskiej Szczecin
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615
sm@um.szczecin.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /SMSzczecin/SkrytkaESP

Kancelaria Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin
Przyjmowanie osób zainteresowanych w Kancelarii Straży Miejskiej Szczecin
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

tel./fax +48 91 44 27 605

Komenda Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615

Oddział interwencyjno – prewencyjny Śródmieście Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 625
fax +48 91 44 27 637

Oddział interwencyjno – prewencyjny Północ Straży Miejskiej Szczecin
ul. Strzałowska 9
71-730 Szczecin

tel. +48 91 44 27 631
fax +48 91 44 27 638

Oddział interwencyjno – prewencyjny Zachód Straży Miejskiej Szczecin
ul. Abramowskiego 19
71-104 Szczecin

tel. +48 91 44 27 635
fax +48 91 48 60 032

Oddział interwencyjno – prewencyjny Prawobrzeże Straży Miejskiej Szczecin
ul. Struga 10
70-784 Szczecin

tel. +48 91 44 27 633
fax +48 91 44 27 639

Referat Wodny Straży Miejskiej Szczecin
ul. Przestrzenna 21
70-800 Szczecin

tel. +48 91 44 27 600/601
fax +48 91 44 27 629

Referat Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin
Składanie wniosków i skarg dotyczących działalności i czynności
Straży Miejskiej Szczecin
w Referacie Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
w poniedziałki w godzinach 7:30 – 16:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Sprawy kontroli i analiz
tel. +48 91 44 27 608
tel. +48 91 44 27 620
fax +48 91 44 27 615

Sprawy gospodarki mandatowej
tel. +48 91 44 27 609
fax +48 91 44 27 615

Referat Ruchu Drogowego Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 612
rrd-sm@um.szczecin.pl

Referat Dyżurnych Straży Miejskiej Szczecin
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 600/601
fax +48 91 44 27 629
nr alarmowy 986

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 623
fax +48 91 44 27 615

Referat Gospodarczo – Zaopatrzeniowy Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 626

Referat Wykroczeń Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 621

Sekcja Kadr Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 604
fax +48 91 44 27 615

Główny Księgowy Straży Miejskiej Szczecin
Sekcja Finansowa Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 618
fax +48 91 44 27 615

Stanowisko ds. informatyki Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 614
fax +48 91 44 27 615

Stanowisko ds. kontaktów z mediami Straży Miejskiej Szczecin
Rzecznik Prasowy SM
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 607
fax +48 91 44 27 615
jwojtach@um.szczecin.pl

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 605

Stanowisko ds. sekretariatu Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ. Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 621

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin

tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615

www.sm.szczecin.pl/kontakt/baza-kontaktowa