Informacje

Najnowszy zbiór informacji znajdziesz na stronie: szczec.in. Jeśli informacje są nieaktualne zapraszam do kontaktu: info@sznq.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

Komunikacja Miejska

Szkoły, gimnazja, licea

Zdrowie – szpitale i przychodnie.

Wspólnoty religijne.

Apteki.

Policja

Straż Miejska

Straż Pożarna.